Apple zaplatí za účelovú daňovú schému 13 mld. eur, slovenskí oligarchovia nič. Zatiaľ.

Updated: May 14, 2020

Minulý týždeň bolo v parlamente rušno. Novela zákona o dani z príjmov prináša napriek chaosu aj niekoľko pozitívnych zmien, ktorých zhrnutie nájdete nižšie.

Taktiež minulý týždeň sa spoločnosť Apple s Európskou úniou dohodla, že od januára Írsku zaplatí na daniach späť to, čomu sa roky vyhýbala. Suma pritom predstavuje 6 % z peňazí odparkovaných v daňovom raji. Vďaka svojim schémam a schránkovým firmám za roky 2003 až 2014 totiž zaplatila skutočnú daň zo všetkých európskych ziskov len v rozmedzí od 0.005 % do 1 %. Do hĺbky som sa dôležitým detailom prípravy Double Irish Sandwich pod vedením šéfkuchára Mr. Cooka venovala minulý rok, v tomto komentári snáď bude postačovať ilustratívny obrázok.

Či sa spoločnosť Apple vzdá ďalších právnych krokov, zatiaľ nie je jasné, v každom prípade už Európska komisia aj podľa šéfa jej daňového riaditeľstva (p. Moutarlier) chystá „prísnejšie opatrenia“ preventívne pre všetkých a pracuje aj na zavedení tzv. Google tax. Boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu teda nekončí.

Avizovaná rozsiahla novela zákona o dani z príjmov taktiež priniesla zemetrasenie s cieľom zlepšenia daňovej spravodlivosti a „posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a presunu ziskov mimo územia SR” (citát z dôvodovej správy). K prvému z vyše sto bodov novely, ktorý sa de facto týkal zdaňovania športovcov, si môžete prečítať môj predchádzajúci článok. K vybraným ďalším nájdete komentár nižšie.


Na športovcov si trúfli, na oligarchov nie

Na jednej strane treba pochváliť Ministerstvo financií, ktoré si vstúpilo do svedomia: po kritike zo strany médií nechalo prepracovať pôvodnú vyše 100-bodovú novelu tak, aby sa nové pravidlá na kontrolované zahraničné spoločnosti (tzv CFC rules, účinné až od 1. 1. 2019) rozšírili z právnických osôb aj na fyzické, t. j. aj na oligarchov.

Tí totiž zo Slovenska ovládajú určite viac schránkových firiem v daňových rajoc, než slovenské právnické osoby. Poslanci s výnimkou OĽANO si však na oligarchov netrúfli. Pravidlá pre kontrolované spoločnosti sa teda uplatnia len u právnických osôb. a to vtedy, ak má slovenská spoločnosť majoritný vplyv a súčasne je daň platená v zahraničí nižšia ako polovica dane, ktorá by sa z predmetných príjmov zaplatila v SR.


Na druhej strane ide len o jeden z konceptov, ktorý sa na zdanenie schránkových firiem riadených zo Slovenska dá uplatniť, a ako podotkol už spomínaný zástupca Európskej komisie v pripravovanom rozhovore pre Trend, obdobné schránkové firmy sa budú zdaňovať, či sa to poslancom páči alebo nie.


Schválili však vianočný darček

Takmer 80 pozmeňovákov skrývalo aj utajovaný vianočný darček: oslobodenie ziskov z predaja podielov (capital gains exemption), pri minimálnej účasti na imaní 10 % a časovom teste 2 roky. Od roku 2004 si to netrúfol navrhnúť žiadny minister financií, aj preto sa Slovensko z pohľadu zakladania holdingov považovalo za neatraktívnu lokalitu.

Podľa môjho názoru tým odpadol pre slovenských podnikateľov posledný legitímny dôvod optimalizovať dane cez komplikované medzinárodné štruktúry a investovať do zahraničných projektov cez vzdialené daňové raje. Pri stupňovaní medzinárodného tlaku na zdaňovanie účelových štruktúr sa to jednoducho už neoplatí.

Je reálne, že ministerstvo financií tým napriek chaosu v parlamente dosiahne zamýšľaný psychologický účinok: motivovať slovenských oligarchov, aby ostal kapitál tam, kde ho vytvárajú.


Na záver zhrnutie pozitívnych zmien

Väčšina zmien v dani z príjmov je reštriktívna a namierená proti agresívnemu daňovému plánovaniu: CFC pravidlá, zdanenie pri odchode, obmedzenie daňovej neutrality pri reorganizáciách a 35 % zrážková daň pre platby, ak sa nepreukáže konečný majiteľ príjmu. Napriek tomu sa dajú od nového roka schválené novely daňových zákonov považovať z významnej časti za pro-podnikateľské:


Oblasť dane z príjmov

  • rozšírenie super-odpočtu výdavkov na výskum a vývoj z 25 % na 100 %,

  • nové oslobodenie pre príjmy z registrovaných práv (tzv. Patent box) až do 50 %,

  • kombinácia vyššie uvedených výhod,

  • oslobodenie ziskov z predaja účastí.

Daňový poriadok

  • zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti,

  • predĺženie lehoty na odvolanie z 15 na 30 dní.


Viac detailov aj technických vysvetlení ku všetkým schváleným novelám nájdete v Newsletteroch pripravených daňovými špecialistami BMB Leitner v troch jazykoch.


Do hĺbky som sa dôležitým detailom prípravy Double Irish Sandwich pod vedením šéfkuchára Mr. Cooka venovala minulý rok, v tomto komentári snáď bude postačovať ilustratívny obrázok.

Tento komentár vyjadruje osobný názor autorky a nie spoločnosti BMB Leitner, v ktorej autorka pôsobí ako partnerka ani ďalších organizácií, ktorých je členkou.

17 views