Dobrovoľný 13. a 14. plat s oslobodením od dane aj odvodov

Updated: May 14, 2020

Veľa oponentov 13. a 14. platu robí logickú chybu: predpokladajú, že ide o obligatórne opatrenie proti súkromným firmám a voľnému trhu. Keďže plošné zníženie odvodov nemá vláda v pláne, skúsme sa zamyslieť nad tým, o čo ide.

Takto to majú u susedov

Naši rakúski susedia majú elegantné aj liberálne riešenie: prostredníctvom daňovej úľavy. Zaužívaná terminológia hovorí o 13. a 14. plate, historicky ide o odmenu na „Vianoce”, resp. na „dovolenku”. Pôvodne ju v Rakúsku presadili odborári do kolektívnych zmlúv, rozšírená sa stala najmä vďaka daňovej reforme v 70. rokoch minulého storočia (zavedenie celoplošnej daňovej úľavy), v Rakúsku ju teda môže (ale nemusí) využívať každý zamestnávateľ.


Prečo je dobrý čas aj u nás

Celoslovenská debata o zvyšovaní platov (rozumej čistých príjmov zamestnancov) si takúto úvahu priam žiada. Podľa tejto analýzy priemerne zarábajúcemu zamestnancovi zobral v roku 2016 štát na Slovensku cez 60 % celkovej ceny práce. S tým súvisiace neúmerné odvodové zaťaženie zamestnávateľov v porovnaní s inými krajinami OECD je taktiež roky známe.


Navyše je na to aj dobrý čas, nakoľko do parlamentu sa dostane veľmi rozsiahla novela zákona o dani z príjmov, ktorá obsahuje viac než 120 bodov. Vďaka odborne na vysokej úrovni naformulovaným opatreniam aj na zdanenie tzv. zahraničných kontrolovaných spoločností (v rukách slovenských finančných skupín nachádzajúcich sa v rôznych daňových rajoch), odhadujem výrazné zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu vo výške desiatok až stoviek miliónov eur.


Výhody

Doplniť do novely o jeden bod viac a zaviesť MOŽNOSŤ oslobodenia od dane z príjmov zo závislej činnosti

i odvodov nie je technicky náročné a má podľa môjho názoru tieto výhody:

  • Zvyšovanie príjmov slovenských zamestnancov je v súlade s deklarovanou prioritou vlády.

  • Zo všetkých štát živiacich skupín sú zamestnanci jedinou, ktorej väčšie výhody poskytnuté neboli (živnostníci dostali napr. veľkorysé paušálne výdavky).

  • Ak sa zabráni špekulatívnemu zneužívaniu, z pohľadu štátu by mohlo ísť o fiškálne neutrálne opatrenie (oslobodenie sa dá napr. podmieniť pracovno-právnym nárokom, ktorý sa v praxi už osvedčil).

  • Budú si to môcť dovoliť i menší zamestnávatelia bez zamestnaneckých rád a odborov.

  • Podľa môjho neformálneho prieskumu počas leta by ho privítali takouto formou všetci zamestnanci a veľká väčšina serióznych zamestnávateľov.

  • Bude rovnako motivovať štátny aj súkromný sektor.


V neposlednom rade, ak sa takýto bod do legislatívy presadí, určite sa do slovenských dejín zapíše pozitívnejšie ako 50 € úľava na kúpeľníctvo. Šance sú aspoň podľa tohto rozhovoru dobré, treba ale strážiť, aby zamestnávatelia z 13.

a 14. platu neodvádzali odvody. Tie platia už dnes o dve tretiny vyššie než v Rakúsku (35 % vs 21 % z platu).

PS: Podľa tejto informácie z 22. 8. jedna z vládnych strán už názor zmenila. Držme si palce.

4 views